O společnosti


Vše o naší každodenní práci a výrobcích

Vyrobeno v tajze


Zpracováváme cedrové oříšky sbírané v ekologicky čistých oblastech.

Oblasti sběru


Zpracováváme šišky borovice sibiřské (Pinus sibirica) a borovice korejské (Pinus koraiensis) sbírané v ekologicky čistých oblastech Západní Sibiře a Dálného Východu. Každoročně otevíráme své výkupny v Republice Altaj a Altajském kraji, spolupracujeme s dodavateli z Burjatska a Chakasie, Tomské oblasti a Krasnojarského kraje.

Production capacity:

 • 1000 tons of pine nut kernels per year
 • 10 tons Of pine nut oil per year

Výroba


V současné době má závod FROM WILD přes 2.500 metrů čtverečních výrobních a skladových prostor, moderní vybavení, kvalifikovaný personál s mnohaletými zkušenostmi. Námi vyráběné výrobky splňují požadavky Organických norem pro Evropu a USA (USDA (USA) NOP ekologické předpisy, 7 CFR Část 205 a Předpisy Evropské unie (EU) č. 834/2007, č. 889/2008, č. 1235/2008). Přijímáme koncept sociální odpovědnosti, převzetí odpovědnosti za stabilitu a slušnou úroveň odměňování, bezpečné pracovní podmínky na pracovišti, dodržování pracovních a odpočinkových režimů, vytváření pohodlných pracovních podmínek a nepřetržitý proces školení personálu. FROM WILD se zavázal k produkci nulového odpadu, 98 % odpadu se recykluje. Společnost byla certifikována podle mezinárodní normy ISO 14001: 2015 — Systém environmentálního managementu.

 • z 7.5 až 5 mm Control caliber
 • < 4% Humidity control

Kontrola kvality


Každá šarže prochází kontrolou kvality ve všech fázích výroby: kontrola velikosti, kontrola vlhkosti, kontrola kvality očištění od cizorodých látek, kontrola organoleptických ukazatelů.
Veškerá produkce je kontrolována dle bezpečnostních ukazatelů v ruských a evropských akreditovaných laboratořích.

Laboratorní analýza


Každá šarže je kontrolována dle více než 30 ukazatelů: plíseň, kvasinky, mezofilní aerobní a anaerobní sporotvorné mikroorganizmy, salmonela, E. coli, koliformní bakterie, enterobakterie, Listeria monocytogenes, aflatoxiny B1, B2, G1 a G2, ochratoxin A, těžké kovy, radionuklidy, pesticidy. Testování přítomnosti pesticidů se provádí v evropské laboratoři GALAB a zahrnuje testování více než 500 druhů pesticidů.

Conformity

 • Obsah plísní < 10³ CFU/g
 • Koliformní bakterie Zakázáno
 • Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 < 0,005 mg/kg
 • Cesium-137
  < 200 Bq/kg
  Strontium-90 < 100  bq/kg

Doprava


Specialisté našeho logistického oddělení jsou připraveni zajistit dopravu Vaší objednávky do kterékoliv země EU i mimo ni.