O společnosti


Everything about our daily work and products.

Made in Taiga


We process pine nuts in ecologically clean region of Siberia.

The harvest area


Naše společnost se zabývá zpracováním piniových oříšků nasbíraných v ekologicky čistých oblastech Sibiře a Dálného východu. Každý rok organizujeme nákupní centra v Altajské republice a na území Altaj a také aktivně spolupracujeme s nákupčími v Republikách Burjatsko a Khakassia, Tomské oblasti, Krasnojarském území, Chabarovském území, Přímořském území a Sachalinsku.

Production capacity:

 • 1000 tons of pine nut kernels per year
 • 15 tons Of pine nut oil per year

Výroba


V současné době má závod FROM WILD přes 2.500 metrů čtverečních výrobních a skladových prostor, moderní vybavení, kvalifikovaný personál s mnohaletými zkušenostmi. Námi vyráběné výrobky splňují požadavky Organických norem pro Evropu a USA (USDA (USA) NOP ekologické předpisy, 7 CFR Část 205 a Předpisy Evropské unie (EU) č. 834/2007, č. 889/2008, č. 1235/2008). Přijímáme koncept sociální odpovědnosti, převzetí odpovědnosti za stabilitu a slušnou úroveň odměňování, bezpečné pracovní podmínky na pracovišti, dodržování pracovních a odpočinkových režimů, vytváření pohodlných pracovních podmínek a nepřetržitý proces školení personálu. FROM WILD se zavázal k produkci nulového odpadu, 98 % odpadu se recykluje. Společnost byla certifikována podle mezinárodní normy ISO 14001: 2015 — Systém environmentálního managementu.

 • from 7.5 to 5 mm Control caliber
 • < 3% Humidity control

Quality control


Each batch passes frequent quality control at all stages of production: size control, dual moisture control, quality control of the kernel purification. The final stage of quality control, we carry out with the help of the Italian separator SEA PIXEL and manual control of the organoleptic indicators of check sample.

Laboratory analysis


Every production-run undergoes microbiological control in a special laboratory. Compliance with the following indexes is checked: Mold, Colon bacillus group, B1, B2, G1 and G2 aflatoxins.The results received are included into the Quality Passport that is enclosed into your order.

Conformity

 • Mold content < 10³ CFU/g
 • Coliform bacteria Not allowed
 • Aflotoxins B1, B2, G1, G2 < 0,005 mg/kg
 • Cesium-137
  < 200 Bq/kg
  Strontium-90 < 100  bq/kg

Dodání


Prodejní specialisté jsou připraveni zorganizovat dodání vaší objednávky kamkoli v Evropě a do sousedních zemí ze skladu v České republice.